ua de

Відомі особистості

Серед німців Галичини були особистості, які відігравали особливо помітну роль у середовищі німецької національної меншини у Галичині. Такими, у першу чергу, були лютеранські пастори. Серед німців, що проживали у містах, були й такі, що займали високі посади і помітно впливали на господарське та громадське життя. Серед волинських німців зустрічалися великі землевласники, купці, засновники промислових підприємств, інженери, лікарі, аптекарі, гласні і присяжні засідателі, посадовці міських, повітових та земських установ, поети, письменники, меценати і почесні громадяни окремих міст.

Найбільш відомими з них були пастор та меценат Т. Цеклер, відомий фотограф міжвоєнного періоду А. Кюблер та інші.

×